Profil spoločnosti
Image
Začiatky firmy GAS sú spojené s rokom 1992. Jej činnosť bola zameraná na inštaláciu plynu, vody a ústredného kúrenia v rodinných domoch. Postupne rozširovala náplň svojej činnosti podľa požiadaviek trhu. Špecializovali sme sa na výstavbu inžinierskych sietí, plynovodov, vodovodov, rekonštrukcie kotolní a kompletnú výstavbu rodinných domov.
15.12.2004 vznikla GAS-MG s.r.o., ktorá prebrala všetky záväzky firmy GAS-Ing. Michal Gondek. K významným úloham našej spoločnosti patria komplexne služby poradenstva v oblasti stavebníctva, plynofikácie, vykurovacej a varnej techniky. Zabezpečujeme servisnú službu pre výhradené plynové zariadenia.
Spoločnosť je držiteľom medzinárodného certifikátu riadenia kvality EN ISO 9001:2000.
Ing. Michal Gondek
konateľ spoločnosti